CASTROL ALUSOL AU 58

KARARLILIK VE reaktivite

Kaçınılması gereken durumlar Çeşitli maddelerle uyumsuzluk Tehlikeli bozunma ürünleri A H5 AAH Zararlı polimerizasyon

Tehlikeli reaksiyon olasılığı

.Toksikolojik bilgiler

Sınıflandırma

Kategoriler: