CASTROL BRAYCO 1624

Castrol Brayco ™ 1624, berrak, renksiz bir perfloroeter yağdır. Kokusuzdur, yanmaz ve genellikle kimyasal olarak

hareketsiz. İyi termal stabilite sergiler ve en yaygın kullanılan itici gazlar, yakıtlar ve oksitleyicilerle uyumludur. Bu

ürün mükemmel yağlama özelliklerine, iyi dielektrik özelliklere, mükemmel kayma kararlılığına ve düşük toksisiteye sahiptir. Castrol

Fluoroclean ™ X100 ve Castrol Fluoroclean ™ HE, bu yağlayıcıyı çıkarmak için kullanılabilir.

Kategoriler: