CASTROL PERFECTO HTS 0801

Castrol PerfectoTM HTS 0801, izomer dibenziltoluene dayanan berrak, kirli beyaz, sentetik bir ısı taşıyıcıdır.