MORASHOPPRIMER

Sac levhaları kumlama yapılarak temizledikten sonra, işleme safhasına kadar geçen zaman içinde korrozyon, hava ve fiziki şartlardan korunmasını sağlar. Çelik yüzeylere Morashopprimer`dan sonra Ventomastic 7300 ve son olarak Morapox Epoxy Son kat tatbik edilir. Deniz sanayinin yanısıra köprü, baraj, termik santraller ve petro-kimya tesislerinde güvenle kullanılır.