CASTROL BRAYCO 815 Z

815Z, berrak su beyazı perflorlu polieter bazlı bir sıvıdır. Bu neredeyse inert, roket itici gazları ve oksitleyicilerle uyumludur, şunlardan etkilenmez:

ultraviyole, kozmik radyasyon veya yüksek vakum. Olağanüstü yüksek viskoziteye sahiptir endeks ve düşük volatilite ve mevduat oluşturma eğilimi azdır.