MORAPOX UNIPRIMER

Morapox Uniprimer iki komponentli, çabuk kuruyan, hacimce yüksek katı madde miktarına sahip ve yüksek kalınlıkta uygulanabilen epoksi astardır. Çinko fosfat ihtiva eder.