EXTRA SÜLYEN

Alkid esaslı, kaliteli bir antikorozif boyadır. Sentetik esaslı her türlü boyanın altına astar olarak tavsiye edilir. Gemilerin su altı kesimlerinde kullanılması tavsiye edilmez. Fırça veya kum raspası ile yüzey her türlü pas, kir, yağ ve diğer kalıntılardan Sa 2.5 standardına göre temizlenir. En az iki kat tavsiye edilir. İkinci kat tatbiki için 2 haftadan fazla beklenmemelidir. Yüksek randıman için Ekstra Sülyen üzerine Ventokyd arakat veya sentetik bir son kat boya (Morakyd, Moragloss, Moradeck vs ) kullanılabilir.