CASTROL ALUSOL AU 58

KARARLILIK VE reaktivite

Kaçınılması gereken durumlar Çeşitli maddelerle uyumsuzluk Tehlikeli bozunma ürünleri A H5 AAH Zararlı polimerizasyon

Tehlikeli reaksiyon olasılığı

Yayın tarihi Sayfa: 3/6 TÜRKÇE Ürün adı Ürün kodu Versiyon Format Dil US .F (US)

.Toksikolojik bilgiler

Sınıflandırma

Kategoriler: